Äá» mình anh ngóng nÆ¡i ấy thiên ÄÆ°á»ng

ôi ôm cái bóng lạnh chỗ nằm. Để mình anh ngóng nơi
ấy thiên Ä'ường. Anh yêu em , anh nào Ä'âu có tá»™i. Về
Ä'âu, trăng chÆ¡i vÆ¡i bờ bến "RRUNIP2211PGLESJ1423"

Tidak ada komentar: